A vállalkozások éves rendszerességgel számadást készítenek tevékenységük eredményéről, pillanatnyi gazdasági helyzetükről. Ezt a látleletet hívják úgy, hogy Beszámoló.

A Beszámoló fajtája függ a vállalkozás méretétől, eredményétől, valamint attól, hogy milyen szektorban működik. Mi most kizárólag a vállalkozói szektor beszámolójával foglalkozunk.

Három típusú beszámolót különböztetünk meg, ezek összetevőit az alábbi táblázat szemlélteti:

A beszámoló készítése során három dátumot különböztetünk meg egymástól, érdemes ezeket jól megválasztani:

  • A beszámoló fordulónapja: Ez – a vállalkozások nagyrészénél – a tárgy év december 31-e. Ez az az időpont, amire a beszámolóban szereplő adatok vonatkoznak. Az eredménykimutatás időszaka január 1 – december 31 közötti időszak, a mérlegnél pedig a december 31 az a nap, amire a mérlegben szereplő számadatok vonatkoznak.
  • A beszámoló készítésének időpontja: A Tásaság a Számviteli politikában meg kell, hogy határozza azt az időpontot, amíg az előző időszakkal kapcsolatban még információt befogad. Információnak minősül nem csak egy számla, vagy egy bankkivonat, de a partnereinkről szerzett, a gazdasági megítélésüket befolyásoló hír is. Például, ha megtudjuk, hogy az a partner fizetésképtelenné vált, akkor másként kezelhetjük a neki már kiállított számlákat a beszámolóban, tekintettel a megítélésére. Ezt az időpontot nagyon gondosan kell a társaságnak megválasztani, hogy a beszámolójában szereplő adatok tényleg a reális képet mutassák a vállalkozásról.
  • A harmadik dátum a beszámoló benyújtásának időpontja: Ez az a dátum, amikor a vállalkozás közzéteszi a beszámolóját az adott időszakról. Ennek maximális határidejét törvényileg meghatározták, a beszámoló fordulónapját követő 5. hónap utolsó napja. Azaz, amennyiben a beszámoló fordulónapja december 31-re esik, úgy a következő év május 31-e a közzététel végső határideje.