Eszközök… Mit jelent ez a vállalkozásban?

Eszközök… Mit jelent ez a vállalkozásban?

A Mérleg egyik oldala – általában a bal oldal – az Eszközök. Ez a vállalkozás vagyona. Vagy ténylegesen, fizikálisan megfogható eszközök, úgy, mint gépek, ingatlanok, árukészlet, vagy egy köteg húszezres a pénztárban. Vannak azonban megfoghatatlan eszközeink is, mint a szoftverek, a vevő követeléseink, vagy akár a bankban lévő pénzeszköz.

A Mérlegben az Eszközök sorrendje a likviditásuktól függ, azaz mennyire könnyen tudjuk őket pénzé tenni.

Az első nagyobb blokk a befektetett eszközök. Ezek hosszabb távon, akár a vállalkozás teljes élettartama alatt szolgálják a vállalkozás érdekeit. Ide tartoznak például az ingatlanjaink, a gépek, autók, bérleti jogok, vagy akár egy más vállalkozásba történt befektetésünk.

A második kategória a forgóeszközök. Itt figyelhető meg legjobban az, amit a pénzzé tehetőségről mondtam:

  A forgó eszközök közé tartoznak a készleteink, a vevőkkel szembeni követelésünk, vagy a házi pénztárunk, bankszámlánkon lévő pénzeszköz.

  A harmadik kategóriában szereplő Aktív időbeli elhatárolásokról egy önálló bejegyzésben írok majd.

   A mérleg, mint a beszámoló legfontosabb eleme

   A mérleg, mint a beszámoló legfontosabb eleme

   A beszámoló másik legfontosabb, elhagyhatatlan eleme a Mérleg. Sokan, sokszor tévesen az egész beszámolót Mérlegnek hívják. A köznyelvben ez nem okoz problémát, de nem árt, ha ismerjük a pontos szerepét, nehogy hivatalos ügyeknél ez a tévedés gondot okozzon.

   Tehát a Mérleg. A Mérleg egy adottpillanatban készült látlelet, leltár. Számba veszi, milyen eszközökkel rendelkezik vállalkozásunk, és ezeket milyen forrásokból valósította meg.

   A Mérlegnek kötött szerkezete van, melynél a tagolás mélysége függ a beszámoló fajtájától. A Mérleg alap tagolása a következő:

    

    Amit még a Mérleggel kapcsolatban érdemes megjegyezni. Ahhoz, hogy a két oldal egyensúlyát minden pillanatban biztosítani tudjuk, a benne szereplő tételeknek azonos mértékegységben kell szerepelniük. Ez Magyarországon általában a Forint. Hiába vásároltunk árut a külföldi partnerünktől Euróban, annak az értékét – bár Euróban is nyilvántarthatjuk – azonnal át kell váltanunk Forintra. Így fogjuk tudni a Mérleg rendszerében egységesen, és összehasonlíthatóan szerepeltetni.   

    Nézzünk egy egyszerű példát.

    Vettünk egy autót, hitelből. Ezesetben az autónk egy eszköz, a hitel pedig a forrás, amiből megvalósítottam. Ebből az egyszerű példából az is látszik, hogy a mérlegnek két oldala van, és a két oldal egyensúlyban van egymással, akárcsak a hagyományos mérleg két oldala.

     Egy másik példa:

     Alapítottunk egy vállalkozást, melynek jegyzett tőkéje 3.000.000 Ft. Induláskor nem állt rendelkezésre még a teljes összeg, ezért a tulajdonosokkal szemben a vállalkozásnak lett egy követelése. A befizetett készpénz és a követelés, a vállalkozás eszköze, míg a jegyzett tőke egy forrás elem.

      Az éves számvetés formája – a Beszámoló

      Az éves számvetés formája – a Beszámoló

      A vállalkozások éves rendszerességgel számadást készítenek tevékenységük eredményéről, pillanatnyi gazdasági helyzetükről. Ezt a látleletet hívják úgy, hogy Beszámoló.

      A Beszámoló fajtája függ a vállalkozás méretétől, eredményétől, valamint attól, hogy milyen szektorban működik. Mi most kizárólag a vállalkozói szektor beszámolójával foglalkozunk.

      Három típusú beszámolót különböztetünk meg, ezek összetevőit az alábbi táblázat szemlélteti:

      A beszámoló készítése során három dátumot különböztetünk meg egymástól, érdemes ezeket jól megválasztani:

      • A beszámoló fordulónapja: Ez – a vállalkozások nagyrészénél – a tárgy év december 31-e. Ez az az időpont, amire a beszámolóban szereplő adatok vonatkoznak. Az eredménykimutatás időszaka január 1 – december 31 közötti időszak, a mérlegnél pedig a december 31 az a nap, amire a mérlegben szereplő számadatok vonatkoznak.
      • A beszámoló készítésének időpontja: A Tásaság a Számviteli politikában meg kell, hogy határozza azt az időpontot, amíg az előző időszakkal kapcsolatban még információt befogad. Információnak minősül nem csak egy számla, vagy egy bankkivonat, de a partnereinkről szerzett, a gazdasági megítélésüket befolyásoló hír is. Például, ha megtudjuk, hogy az a partner fizetésképtelenné vált, akkor másként kezelhetjük a neki már kiállított számlákat a beszámolóban, tekintettel a megítélésére. Ezt az időpontot nagyon gondosan kell a társaságnak megválasztani, hogy a beszámolójában szereplő adatok tényleg a reális képet mutassák a vállalkozásról.
      • A harmadik dátum a beszámoló benyújtásának időpontja: Ez az a dátum, amikor a vállalkozás közzéteszi a beszámolóját az adott időszakról. Ennek maximális határidejét törvényileg meghatározták, a beszámoló fordulónapját követő 5. hónap utolsó napja. Azaz, amennyiben a beszámoló fordulónapja december 31-re esik, úgy a következő év május 31-e a közzététel végső határideje.

      Az eredménykimutatás, és 2 fő szemléletmódja

      Az eredménykimutatás, és 2 fő szemléletmódja

      Az eredménykimutatás a vállalkozás egy adott időszakra vonatkozó teljesítményét összegzi és mutatja be. Ez az időszak jellemzően 1 naptári év. Általában január 1-től, december 31-ig tartó időszakra vonatkozik, de bizonyos esetekben – ha a vállalkozás szempontjából indokolt -, akkor ettől elérni is lehet.

      Az eredménykimutatás két szemlélet alapján készülhet. A két módszer közötti különbség abból adódik, ahogy a különböző bevételek és ráfordítások összesítése révén eljutnak az Üzemi tevékenység eredményéig.

      Magyarországon általában összköltség típusú beszámolót készítenek:

      Az összköltség típusú eredménykimutatásnál a költségeket a fajtájuk, típusuk alapján veszik számba.

      A másik, ritkábban alkalmazott szerkezet, a forgalmi költség szerinti eredménykimutatás, ahol a költségek bemutatása a felmerülésük helye szerint kerülnek bemutatásra:

      Az Üzemi tevékenység eredménye után a két eredménykimutatás szerkezete megegyezik:

      Adózott eredmény, mint választópont

      Adózott eredmény, mint választópont

      Az adózás előtti eredmény meghatározásáig nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a legtöbb vállalkozásnál ugyanazok az elvek érvényesülnek. Eddig a pontig egy viszonylag egységes szabályrendszer mentén működnek a vállalkozások.

      Az eredmény utáni adózásra azonban már több lehetőség is kínálkozik, és azon belül is további módosító tételt találunk majd:

      Egyéni vállalkozások:

      • Személyi jövedelemadó
      • Kisvállalkozók tételes adója (azaz a KATA)

      Társas vállalkozások:

      • Kisvállalkozók tételes adója (KATA)
      • Kisvállalati adó (KIVA)
      • Társasági adó (TAO)

       

      Az, hogy egy adott vállalkozásnak milyen lehetőségei vannak, és számára melyik lesz a kedvezőbb, nem egy könnyű döntés, hiszen a választott adónem egy időre (minimum 1 év) biztos elkíséri a vállalkozást. Ezért célszerű kikérni egy adózási szakértő, vagy könyvelő véleményét. Cégalapítás elött pedig ennek a szakértőnek a szolgáltatása meg kell, hogy előzze az ügyvéd által nyújtott cégalapítási, cégbejegyzési szolgáltatást.

      A következő ábra a társas vállalkozások – azon belül is a TAO-s és KIVA-s vállalkozások – eredmény levezetését mutatja be, és benne az eredmény utáni adó helyzetét:

      Az adózott eredmény tehát az Adózás előtti eredmény, csökkentve az eredményt terhelő adóval.

      Az Adózott eredményt két féle módon használhatja fel a vállalkozás:

      1. Bent hagyja a vállalkozásban, ekkor mondjuk azt, hogy eredménytartalékot képez.
      2. Kifizeti a tulajdonosoknak, azaz osztalékot fizet.

      Mind a két lehetőségnek meg megvan a létjogosultsága. Az adott vállalkozás pillanatnyi helyzetétől függ, hogy abban az adott pillanatban melyik lesz számára az ideális megoldás.