Válj te is alkalmazottból vállalkozóvá 1 óra alatt!

Válj te is alkalmazottból vállalkozóvá 1 óra alatt!

Manapság rengeteg olyan szakma létezik, amik a jellegükből adódóan teljesen alkalmasak a home office munkavégzésre. Ilyen például az informatikus, de ilyen az online könyvelő is. És mi történik akkor, amikor ez a kettő egymásra talál? Erről szól a mostani bejegyzésem.

A minap felkeresett telefonon egy ismerősöm ismerőse, hogy a segítségemet kérje: informatikus, és van annyi szabadideje a jelenlegi munkája mellett, hogy szívesen bedolgozna másoknak is, otthonról. Tehát szeretne vállalkozást indítani. Természetesen több lehetőséget is számbavettünk, és az előzetes megbeszélésünk alapján kiderült, hogy az ÁFA mentes KATA-s lenne számára a legideálisabb adózási forma.

„Teljesen rendben van – mondtam neki. – Meg tudjuk oldani online, csak az ügyfélkapus kódod kell hozzá.”

„Az még nincs nekem – válaszolta az Ügyfél -, hol tudok olyat intézni?”

„Tudsz kérni a Kormányablakba időpontot, és személyes azonosítás után, nagyjából 10 perc alatt el is tudod intézni.”

Ez történt. Nem egészen egy hét múlva jelentkezett, megvan az ügyfélkapus kód, intézhetjük a vállalkozás indítását.

„Küldök neked egy Zoom linket emailben, és 10 perc múlva találkozunk a digitális térben, indíthatjuk a vállalkozásod!”

Így is történt. Alig több, mint egy óra alatt, távoli segítséggemmel megoldotta a vállalkozása bejelentését a hatóságokhoz:

 1. A Webes ügysegéden bejelentkezett egyéni vállalkozónak. A bejelentkezési adatlap minden pontján végig kísértem, kihasználva a képernyő megosztás lehetőségeit. A visszaigazolás megérkezése nagyjából 10 percet igényelt. Onnantól kezdve egyéni vállalkozó lett ügyfelemből.
 2. Miután megérkezett a visszaigazolás elintéztük – szintén az előbbi módszerrel – az Önkormányzati bejelentkezést. Ehhez is az ügyfélkapus hozzáférésre volt szükség, valamint az egyéni vállalkozása adataira.
 3. Harmadik lépés a kamarai regisztráció, mivel ez is intézhető online. A kamarai tagdíj befizetéséhez pedig ott a netbank.

Ha Ügyfelemnek, már az elején lett volna ügyfélkapus regisztrációja, az egész folyamathoz ki sem kellett volna tennie a lábát a lakásból. Teljesen karantén barát megoldás!

Amennyiben téged is foglalkoztat a vállalkozás indítása, és nem szívesen hagynád el a lakásodat, válaszd a mi megoldásunkat!

Teheted mindezt úgy, hogy nem várunk tőled elköteleződést a jövőre vonatkozóan.

Kattints az alábbi képre, töltsd ki az űrlapot, és felveszem veled a kapcsolatot:

Kattints a képre az űrlaphoz

Adatkezelési nyilatkozat

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza Móréné Rácz Rita gazdálkodási tanácsadó saját weboldalain (moreneraczrita.hu; vallalkozoikonyvek.hu) megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a jelen oldalon. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen közleményt bármikor megváltoztathatjuk. Kötelezőnek ismerjük el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk (moreaudit@gmail.com) és megválaszoljuk kérdését. Elkötelezettek vagyunk a szolgáltatásaink minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában. A szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve.
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Adatkezelő

www.moreneraczrita.hu honlap (továbbiakban honlap) működtetője (továbbiakban adatkezelő):

Móréné Rácz Rita

1213 Budapest, Szedres utca 4.

Regisztráció

Az adatkezelő a honlapon nyújtott egyes szolgáltatásokat előzetes regisztrációhoz köti.

Az adatkezelő e szolgáltatások igénybe vételéhez történő regisztrációkor olyan adatok megadását kéri, amelyek személyes adatnak minősülhetnek.

Az adatkezelő a honlapon keresztül birtokába jutott minden adatot a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli.

A honlap látogatásakor (regisztráció nélkül is) az alábbi, konkrét személyhez nem köthető adatok kerülnek rögzítésre, statisztikai elemzés céljára:

 • látogató IP címe
 • látogatás kezdete (oldalanként)
 • látogatás vége (oldalanként)

A honlapon az adatkezelő vállalkozók, gazdálkodó szervezetek számára hasznos gazdálkodási, pénzügyi és adózási információkat tesz, ezért a regisztráló látogatót (mint a regisztráltak számára küldendő üzenetek címzettjét) nem tekinti természetes személynek.

Regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges:

 • név (szabadon választott név, mely kizárólag az üzenetek megszólításában használt adat)
 • email cím

Regisztráció során az alábbi adatok megadása szabadon választható:

 • telefonszám
 • születési év
 • foglalkozás

A regisztráció, a blogon való hozzászólás, illetve a megrendelés során az alábbi technikai információk is rögzítésre kerülnek:

 • IP cím
 • időpont

A regisztráció önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztrációról a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre.

A regisztrációs adatok tárolása

 • A regisztráció során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri.
 • Az oldalainkon leadott megrendelésből készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek tárolásra.

A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok (IP-cím, operációs rendszer, böngésző típusa, stb.) 1 évig tárolódnak, ezt követően Üzemeltető csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket. Az oldalon adatkezelést végzünk, harmadik fél részére személyes adatokat nem adunk ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket oldalunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A oldalon különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjtünk felhasználóinkról. Az oldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy az oldalon a rendelés csak regisztráció után, egy átlátható vásárlási folyamat keretén belül adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján kötelesek vagyunk a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget teszünk, mert azt nem tagadhatjuk meg. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az oldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi kötelezettségeinek teljesítéséért, gyakorlatáért az adatkezelőt nem terheli felelősség.

A regisztrációs adatok felhasználása

A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő az alábbi célokra használja fel, amely célokra való felhasználáshoz a látogató a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja:

 • Gazdálkodási, pénzügyi, adózási témájú hírlevél küldése,
 • Gazdálkodási, pénzügyi, adózási témájú blogbejegyzésekről szóló értesítő küldése,
 • Gazdálkodási, pénzügyi, adózási témájú kiadványokról szóló értesítő küldése,
 • Gazdálkodási, pénzügyi, adózási témájú rendezvényekről szóló értesítő küldése,
 • Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, saját felhasználásra.

Az adatkezelő a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is.

Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

A regisztrált látogató a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeken kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást.

A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Az adatkezelő az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult.

A regisztrációs adatok módosítása, a regisztráció megszüntetése

A regisztráció során megadott adatok módosítása a küldött e-mailek mindegyikében megtalálható vonatkozó útmutatások alapján történhet.

 • A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.
 • A felhasználó kérheti adatainak zárolását. Üzemeltető törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az-az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A felhasználó adatai törlését, helyesbítését, zárolását elektronikusan az moreaudit@gmail.com e-mail címen kérheti.

A regisztráció bármikor megszüntethető a küldött e-mailek mindegyikében megtalálható leiratkozási linkre kattintással.

A regisztráció megszüntetésekor a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre, majd a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból. Az adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:

 • regisztráció email cím
 • regisztráció időpontja
 • regisztrációhoz használt IP-cím
 • regisztráció megszüntetésének időpontja
 • regisztrációhoz megszüntetéséhez használt IP-cím

Kapcsolat, Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:

Üzemeltető ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon, így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről szívesen konzultál elérhetőségein.

Lépjen velünk kapcsolatba

1101 Budapest,
Kőbányai út 50.
+36 307972092
moreaudit@gmail.com