A ráfordítások legnagyobb egysége a költségek. Ide tartozik minden olyan tétel, amit szükséges azért beszereznünk, hogy vállalkozásunk működni tudjon, árbevételt termeljen. A költségeket több szempont szerint csoportosíthatjuk. Képzeljünk el egy mátrixot:

Minden költség besorolható egyrészt a típusa, fajtája szerint. Ezek a költségnemek. Másrészt, ha vállalkozásunk több telephelyen működik: költséghelyekről, vagy több terméket gyárt, szolgáltatást nyújt: költségviselőkről beszélünk.

1. példa:

Több üzlethelységgel rendelkező kereskedelmi vállalkozásunk van. A felmerülő áramköltség egyrészt anyagköltség, másrészt valamelyik konkrét üzlethelységünknél merül fel.

2. példa:

Egyszerre több, párhuzamos projekten dolgozó informatikai vállalkozás tulajdonosai vagyunk. A munkatársunk bruttó bére költségnemét tekintve bérköltség, költségviselője pedig az a projekt, amelyiken dolgozik. Ha több projekten is dolgozik egyszerre, akkor a bérköltséget megoszthatjuk a költségviselők között például a felmerülő munkaórák arányában.