Az eredménykimutatás a vállalkozás egy adott időszakra vonatkozó teljesítményét összegzi és mutatja be. Ez az időszak jellemzően 1 naptári év. Általában január 1-től, december 31-ig tartó időszakra vonatkozik, de bizonyos esetekben – ha a vállalkozás szempontjából indokolt -, akkor ettől elérni is lehet.

Az eredménykimutatás két szemlélet alapján készülhet. A két módszer közötti különbség abból adódik, ahogy a különböző bevételek és ráfordítások összesítése révén eljutnak az Üzemi tevékenység eredményéig.

Magyarországon általában összköltség típusú beszámolót készítenek:

Az összköltség típusú eredménykimutatásnál a költségeket a fajtájuk, típusuk alapján veszik számba.

A másik, ritkábban alkalmazott szerkezet, a forgalmi költség szerinti eredménykimutatás, ahol a költségek bemutatása a felmerülésük helye szerint kerülnek bemutatásra:

Az Üzemi tevékenység eredménye után a két eredménykimutatás szerkezete megegyezik: